Tuesday, November 6, 2018

అడ్రస్ మార్పు - Domain Change

ఈ బ్లాగ్ అడ్రస్ మార్చడమైనది... దయచేసి అగ్రిగేటర్స్, బుక్ మార్క్స్, మరియూ ఇతరల ఫాలో అప్ లింక్స్ లో కొత్త అడ్రస్ కు అప్డేట్ చేయగలరు. త్వరలో ఈ బ్లాగ్ డిలీట్ చేయబడుతుంది... 

పాత బ్లాగ్ అడ్రస్ :: http://itemraajaa.blogspot.com/

కొత్త బ్లాగ్ అడ్రస్ :: https://massraajaa.blogspot.com/

థాంక్స్ 
-- అడ్మిన్. 

నా నవ్వే దీపావళీ..

వన్నెల విసనకర్రలాంటి చిన్నదాని వెన్నెల నవ్వుల వెలుగుల ముందు దీపావళి దివ్వెల వెలుగులు ఏపాటివి చెప్పండి. అందుకే ఈమె నా నవ్వే దీపావళి అని అంత ధీమాగా పాడగలిగింది. ట్యూన్ క్లాస్ అయినా ఈ పాటలో మిగిలినవన్నీ మాసే.. చూసీ వినీ ఆనందించేయండి.

ఆడియో ::


ఈడియో ::


లిరికియో ::

నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ
నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ
అరవిందం నా వయసే
అతిమధురం నా మనసే

నా నవ్వే నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ

కనని వినని అనుభవమే ఇదిరా
చెలి రేయి పగలు నీకై ఉన్నదిరా
కనని వినని అనుభవమే ఇదిరా
చెలి రేయి పగలు నీకై ఉన్నదిరా
అందాలన్నీ పూచెను నేడే
ఆశల కోటా వెలిసెను నేడే
స్నేహం నాది దాహం నీది
కొసరే రేయీ నాదే నీదే
ఆడీ పాడీ నువ్వే రా

నా నవ్వే నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ
అరవిందం నా వయసే
అతిమధురం నా మనసే
నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ

లలలాల లాల లాలలాలలాలా
లాలలా లాలలాలాలాలాలల

కడలి అలలు నీ చెలి కోరికలే
నా కలల కథలు పలికెను గీతికలే
కడలి అలలు నీ చెలి కోరికలే
నా కలల కథలు పలికెను గీతికలే
వన్నెలు చిందే వెచ్చని ప్రాయం
పలికించేను అల్లరి పాఠం
పరువం నాలో రేగే వేళ
వయసే బంధం వేసే వేళ
ఆడీ పాడీ నువ్వే రా

నా నవ్వే.. నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ
అరవిందం.. నా వయసే
అతిమధురం.. నా మనసే
నా నవ్వే దీపావళీ హోయ్
నా పలుకే గీతాంజలీ

సైన్మా : నాయకుడు (1987)
దరువుల్ : ఇళయరాజా
రాతల్ : రాజశ్రీ
గొంతుల్ : జమునా రాణి

Friday, November 2, 2018

ఈ మూడు మూరలున్న..

వీకెండ్ ఓ స్టైలిష్ సాంగ్ తో మొదలు పెట్టేయండి...

ఆడియో ::


ఈడియో ::


లిరికియో ::

ఆనాటి దేవదాసు
నాకు పెద్ద ఫ్యాను బాసూ
మజ్నూలు ఎంత మందో
లెక్క లేనే లేరు దాసు
నా ఒంటి వాస్తు చూస్తే
పలుకుతుంది పెద్ద కాసు
ఈ ఊరి పోరగాళ్ళు
తడుముతారు ప్రతీ ప్లేసూ

నా మీద పడకురా నే కన్నె సరకురా
నువ్వు అట్టా ఇట్టా చేస్తే కొంపే కొల్లేరు లేరా
కళ్లార చూసుకో సెంటేదో రాసుకో
కల్లోకె వస్తె నేను ముద్దే చేసుకోరా

ఈ మూడు మూరలున్న చీర కట్టు జారిపోద్ది
బిగించి పట్టుకోండి ఓ స్సారి
మీరిట్ట చుట్టుముడితే అందమంతా కరిగిపోద్ది
కొవ్వొత్తి వెలుగు మాదిరీ స్సారీ
తాకట్టు పెట్టుకోరా నన్నిట్టా పట్టుకోరా
గిరాకీ ఉన్న సరుకు నేనేరా

ఈ మూడు మూరలున్న చీర కట్టు జారిపోద్ది
బిగించి పట్టుకోండి

పుణ్యానికొచ్చినట్టు
బెల్లాన్ని కొరికినట్టు పట్టారు ఓ పట్టు
ఆమ్మో ఆమ్మో ఓలమ్మో

ఆ సిల్కు చెల్లి నువ్వు
ముద్దొచ్చే బుల్లి నువ్వు
ఆ తేనె పట్టుకన్న తీపి తీపి పిల్ల నువ్వు

ఆ తొందరేల ఈ సంధ్యవేళ
ఛీ ఛీ ఛీ పాడు ఈ గోల

ఇచ్చాను అణాకాని
చదివాను జాతకాన్ని
పెట్టించు దాచుకున్న
పరువాలు ఉన్నవన్నీ

నా మీద పడకురా
నే కన్నె సరకురా
నువ్వు అట్టా ఇట్టా చేస్తే
కొంపే కొల్లేరు లేరా

నా వల్ల కాదులే ఎట్టాగో ఉందిలే
గులాబీ పూలకొట్టే ఒళ్లోకొచ్చినట్టే

ఈ మూడు మూరలున్న చీర కట్టు జారిపోద్ది
బిగించి పట్టుకోండి ఓ స్సారి
మీరిట్ట చుట్టుముడితే అందమంతా కరిగిపోద్ది
కొవ్వొత్తి వెలుగు మాదిరీ స్సారీ

తాకట్టు పెట్టుకోరా నన్నిట్ట పట్టుకోరా
గిరాకీ ఉన్న సరుకు నేనేరా
ఈ మూడు మూరలున్న చీర కట్టు జారిపోద్ది
బిగించి పట్టుకోండి

సైన్మ :: దోచెయ్ - 2015
దరువుల్ :: సన్నీ ఎం.ఆర్
రాతల్ :: కృష్ణ చైతన్య
గొంతుల్ :: షల్మలి ఖొల్గడే, సన్నీ